Natuurwetenschap en sociaal-economisch: klimaatverandering

Het klimaat verandert wereldwijd. Wat zijn de oorzaken en vooral ook de gevolgen? De Aarde is zelf in staat het klimaat te laten schommelen, dus wat is nu precies de bijdrage van de mens? Aan onze faculteit is 'klimaat' een begrip dat de verschillende onderzoeksgroepen sterk verbindt.

klimaatcompilatie3

Aardwetenschappers proberen grote klimaatveranderingen in het verleden van de Aarde te begrijpen, zodat we weten wat ons te wachten staat in de toekomst. Biologen kijken naar hoe planten en dieren reageren op kleine klimaatveranderingen in hun leefgebied. Geo-milieuwetenschappers en (eco)hydrologen bestuderen de invloed die de mens heeft op de waterkringloop of op het lokale klimaat door gebieden te ontbossen, of juist te laten begroeien. Milieuwetenschappers en Aarde & economen bekijken de sociaal-economische gevolgen van een veranderend klimaat: moeten we blijven wonen in gebieden waar overstromingen in de toekomst te verwachten zijn?

Door samenwerking tussen deze wetenschappers, is de faculteit een van de toonaangevende instellingen in de wereld op het gebied van klimaat. Hiernaast (links) vind je een lijst met voorbeelden van onderzoek dat in het nieuws is gekomen.

Opleidingen waarin klimaat(verandering) een grote rol speelt:

  • Bacheloropleiding Aarde en economie
  • Bacheloropleiding Aardwetenschappen
  • Bacheloropleiding Biologie
  • Masteropleiding Earth Sciences
  • Masteropleiding Ecology
  • Masteropleiding Environment and Resource Management
  • Masteropleiding Hydrology

Onderzoek waarin klimaat(verandering) een grote rol speelt:

  • Earth Sciences
  • Ecological Sciences
  • Instituut voor Milieuvraagstukken/Institute for Environmental Studies (IVM)

Permafrost en zeeijs
State of the Climate 2010
Droger zuidelijk halfrond 
Methaanemissies uit permafrost lager dan verwacht 
Klimaatwetenschappers reageren op kritiek op IPCC 
Natuurlijke opname CO2 compenseert steeds minder
Bijdrage ontbossing CO2 uitstoot overschat 
Brand in Schoorl: 5400 auto's 
Warme klimaten zeer gevoelig voor kleine veranderingen in ijskappen 
relatie CO2 uitstoot Indonesië en klimaat 
Verzilting aarde urgent 
Aardwetenschappers duiken naar koralen 
Troelstra in NWO boek 
VU klimaatwetenschappers bloggen   
Nobelprijswinnaars op de VU
Geothermische energie
VU en International Polar Year
De Hockey-stick gebroken? en New Orleans
Is Nederland wel veilig?
Bosbranden verklaren CO2 variatie
Koudwaterkoralen
Meer orkanen door klimaatverandering
Stalagmieten gekraakt
Watervaste toekomst Amerika?
Boren in koralen Tahiti
Al Gore op de VU
De Laatste IJstijd
Science en Nature artikel Dick Kroon
Opgewarmd Nederland
UNESCO boek 'Forest, water and people'
Oceaanstroming Z. Afrika beinvloedt ons klimaat
Europa in de broeikas?
Door het ijs!
The Day after Tomorrow
Pinksterbloem bloeit met Pasen
Mistbossen Costa Rica in de Viva!
Klimaat op hol?      

© Copyright Vrije Universiteit Amsterdam
Direct naar:
Volg een VU Masterclass!

spamfuik@vu.nl