Home > Nieuws & Agenda > Nieuws

1,2 miljoen euro NWO subsidie voor polair onderzoek

26-04-17

Drie ecologen en een aardwetenschapper gaan onderzoeken wat de invloed van klimaatverandering in de Poolgebieden is op het oprukken van invasieve soorten, op de Arctische micro-organismen en op de hydrologie van rivieren in het Noordpool landschap.

Kustoverstromingen in kaart: in 2080 50% meer mensen bedreigd

25-04-17

Onderzoekers van het Instituut voor Milieuvraagstukken (IVM-VU) en Deltares onderzochten voor alle kusten wereldwijd het overstromingsgevaar tot eind deze eeuw. Ze concluderen dat in 2080 50% meer mensen dan nu bedreigd zullen zijn.

Rubicon-beurs voor Athena-onderzoeker Ruth Peters

20-04-17

Athena-onderzoeker Ruth Peters ontvangt van NWO een Rubicon-beurs. Met deze subsidie gaat Peters 18 maanden lang onderzoek doen naar gezondheidsgerelateerde stigma aan de Harvard Medical School in Amerika.

Bètadocenten krijgen subsidie voor onderwijsideeën

13-04-17

Twee projectvoorstellen die zijn ingediend door Mathijs Bergman (FALW) en Maikel Wijtmans en Albert Kooistra (FEW), zijn gehonoreerd met een Grassroots-subsidie.

Tuberculose geeft zich bloot

11-04-17

Biologen VU ontdekten samen met wetenschappers uit Hamburg en Wenen de truc van de tuberculosebacterie om zich schuil te houden voor ons afweersysteem. Deze vondst, gepubliceerd in het nieuwe tijdschrift Nature Microbiology, geeft een aanknopingspunt voor nieuwe geneesmiddelen.

Nieuwe herniaoperatie goed genoeg voor basispakket?

11-04-17

Gezondheidswetenschappers van de VU gaan samen met het Erasmus MC, het LUMC en het Rijnstate ziekenhuis onderzoeken of de nieuwe, voor de patiënt minder belastende, herniaoperatie zich kan meten met de gangbare operatie.

Extreem weer: menselijke invloed op wereldwijde luchtstromen speelt een rol

04-04-17

Een internationaal onderzoeksteam, waaronder Dim Coumou (IVM, VU), toonde aan dat menselijk handelen effect heeft op het voorkomen van extreme weersomstandigheden.

Indicatiestelling langdurige zorg leidt tot relatief gelijke toegang tot zorg

31-03-17

Het Nederlandse systeem voor indicatiestelling garandeert gelijke toegang voor patiënten met behoefte aan institutionele langdurige zorg. Hiermee neemt Nederland een unieke positie in ten opzichte van de meeste Westerse landen.

VU helpt ondernemers om Amsterdam gezonder te maken

30-03-17

Wetenschappers van de VU helpen Amsterdamse ondernemers om voedselaanbod gezonder te maken, en klanten te stimuleren gezondere keuzes te maken.

Studenten Aardwetenschappen vallen in de prijzen

23-03-17

Pim Kaskes krijgt op 30 maart de Escherprijs voor de best beoordeelde afstudeerscriptie in (toegepaste) aardwetenschappen uitgereikt. Evalien van der Valk won de Jelgersmaprijs 2016 voor de beste Nederlandse aardwetenschappelijke bachelorscriptie. En het VU team van masterstudenten Aardwetenschappen werd derde in een Europese wedstrijd voor geologen, de Imperial Barrel Award.

Ken jij het IT team voor Onderzoek al?

23-03-17

IT-blog Wilmar de Lange

Bos uit de ijstijd ontdekt in het veen

14-03-17

Geologen Kees Kasse en Ronald van Balen legden samen met archeoloog Jos Bazelmans restanten van een bos van 12.900 jaar oud bloot.

Inzicht in koolstofcyclus van de jonge aarde via een diamant

13-03-17

Onderzoek aan kleine mineraalinsluitsels in diamanten uit Botswana wijst uit dat diamantkristallen er miljarden jaren over doen om te groeien.

Aysem Mert heeft volgens Volkskrant-jury het beste idee voor democratisering

10-03-17

Duurzaamheidswetenschapper Aysem Mert had wat de jury betreft het winnende idee: begin met democratischer werken op de werkvloer. Door bijvoorbeeld een manager democratisch te kiezen, via stemming. Of door het geld op democratische wijze te verdelen over de verschillende projecten. Op deze manier wordt democratie een vertrouwd principe en gaat het in de samenleving zelf leven.

Subsidie voor VU en VUmc voor onderzoek naar verbetering diabetesmedicatiezorg

07-03-17

ZonMw heeft Marcel Adriaanse (Gezondheidswetenschappen, VU) en Jacqueline Hugtenburg (Klinische Farmacologie en Apotheek, VUmc) een STIP subsidie van €125.000 toegekend voor onderzoek naar de praktijkverbetering van diabetesmedicatiezorg.

© Copyright Vrije Universiteit Amsterdam

spamfuik@vu.nl