Home > Nieuws & Agenda > Nieuwsarchief > Overeenstemming UvA en VU over bètahuisvesting
Nieuwsarchief
14-02-2017

Overeenstemming UvA en VU over bètahuisvesting

De Colleges van Bestuur van de VU en UvA hebben overeenstemming bereikt over een huisvestingsprogramma om de bètasamenwerking te faciliteren. De bètafaculteiten van beide universiteiten hebben de wens om de samenwerking op een aantal domeinen te intensiveren en krachten te bundelen in onderzoek en onderwijs.

Voorgenomen besluiten
Er zijn een aantal voorgenomen besluiten genomen over de inhoudelijke invulling van het huisvestingsprogramma. Dit programma voorziet in een aantal verhuisbewegingen. De informatici van de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica (FNWI) van de UvA en de Faculteit der Exacte Wetenschappen van de VU nemen hun intrek in het NU-gebouw, dat in aanbouw is op de VU Campus. De natuur- en sterrenkundigen en de aardwetenschappers van de VU verhuizen op hun beurt naar het Science Park. Ook Stichting Ruimtevaart Onderzoek Nederland (SRON) heeft het voornemen om zich op het Science Park te vestigen. 

De meerwaarde van samenwerking
Het huisvestingsplan is gebaseerd op de wens van de domeinen Informatica en Natuur- en Sterrenkunde om hun krachten te bundelen op één locatie. Medewerkers en studenten hebben lang gewerkt aan de voorbereiding van de plannen. Uit hun analyse kwam dat clustering van de wetenschapsdomeinen meerwaarde oplevert, omdat een unieke concentratie van expertises en faciliteiten gerealiseerd wordt. Voor Aardwetenschappen geldt dat de samenwerking met SRON unieke kansen biedt in onder andere atmosfeer- en klimaatonderzoek.

Definitief besluit in april
Er gaat een aantal medezeggenschapstrajecten van start op facultair niveau en op centraal niveau, zowel bij VU als UvA. Na de reactietermijn van zes weken zal er een definitief besluit genomen worden. 

© Copyright Vrije Universiteit Amsterdam

spamfuik@vu.nl