Home > Nieuws & Agenda > Nieuwsarchief > Grote subsidie toegekend aan VU en VUmc voor onderzoek naar prikkelgevoeligheid bij autisme
Nieuwsarchief
14-02-2017

Grote subsidie toegekend aan VU en VUmc voor onderzoek naar prikkelgevoeligheid bij autisme

Aan Niels Cornelisse, Tinca Polderman and Matthijs Verhage (Neurowetenschappen, VU-VUmc), en Sander Begeer (Ontwikkelingspsychologie, VU) heeft ZonMw een prestigieuze TOP subsidie van 675.000 euro toegekend voor onderzoek naar de biologische oorzaken van zintuigelijke overgevoeligheid in autisme.

Mensen met autisme hebben beperkte sociale vaardigheden, zijn inflexibel en vaak overgevoelig voor zintuigelijke prikkels. Een nieuwe theorie suggereert dat een verstoorde communicatie tussen hersencellen de oorzaak is van zintuigelijke overgevoeligheid en dat dit gerelateerd is aan de sociale problemen. Cornelisse, Polderman, Verhage en Begeer (Nederlands Autisme Register) gaan dit onderzoeken door voor het eerst binnen dezelfde personen met autisme te kijken naar zowel gevoeligheid voor visuele en auditieve prikkels als afwijkende communicatie tussen hersencellen.

Oorzaken autisme
Hiertoe worden verschillende domeinen van onderzoek aan elkaar verbonden, zoals het psychologisch onderzoek naar de zintuigelijke ervaringen van mensen met autisme, het meten van veranderingen in  hersenactiviteit, en het meten van communicatie tussen hersencellen op cellulair niveau. Voor dit laatste wordt gebruik gemaakt van een recente techniek die het mogelijk maakt om huidcellen van mensen te transformeren in hersencellen.

Uiteindelijk is het doel hiermee meer inzicht te krijgen in de oorzaken van autisme. De verwachting is dat dit zal leiden tot betere diagnostiek en interventies, en een doorbraak binnen het cellulaire onderzoek naar autisme. 

© Copyright Vrije Universiteit Amsterdam

spamfuik@vu.nl