Home > Nieuws & Agenda > Nieuwsarchief > Fossiele muggenlarven beslechten klimaatdebat
Nieuwsarchief
17-02-2017

Fossiele muggenlarven beslechten klimaatdebat

Fossiele muggenlarven blijken betrouwbare informanten voor het bepalen van het klimaat in het verleden. Dit is de conclusie van het onderzoeksteam, waaronder VU aardwetenschapper Hans Renssen, in hun artikel in Nature Geoscience.

Dit gegeven maakt de uitkomst van computermodellen een stuk betrouwbaarder. En deze betrouwbaarheid werd tot nu toe in twijfel getrokken door klimaatsceptici. Computermodellen worden veelvuldig gebruikt om te voorspellen hoe warm het klimaat zal zijn in de nabije toekomst. Voor het Middellandse Zeegebied voorspellen deze modellen een flinke opwarming en ook grote droogte. De klimaatsceptici voeren echter als kritiekpunt aan, dat klimaatmodellen niet in staat zijn om het klimaat in het recente geologische verleden goed weer te geven. 

De modellen geven aan dat er in Europa een warme periode was tussen 9000 en 5000 jaar geleden. Deze periode wordt het Holocene thermale maximum genoemd. Volgens de modellen was de temperatuur toen 1 tot 2°C hoger dan in het pre-industriële tijdperk. Veelvuldig gebruikte reconstructies van het klimaat in het Middellandse Zeegebied lieten echter zien dat het daar 1 tot 2°C kouder was tussen 9000 en 5000 jaar geleden. Deze tegenstelling is al jaren het onderwerp van een verhit debat.

Onderzoek in Italiaanse meertjes
Een Zwitserse groep van de universiteit van Bern heeft, in samenwerking met Hans Renssen van de Afdeling Aardwetenschappen, de sedimenten van twee meertjes in Noord Italië onderzocht. Hierbij zijn de fossielen van muggenlarven gebruikt om het klimaat ten tijde van het Holocene thermale maximum te reconstrueren. De muggenlarven laten zien dat het klimaat inderdaad duidelijk warmer was in het Middellandse Zeegebied, precies zoals in de modeluitkomsten. 

Dit resultaat vergroot het vertrouwen in de toekomstvoorspellingen van klimaatmodellen. Het toont ook aan dat fossiele plantenresten niet altijd geschikt zijn om de temperatuur te reconstrueren. In het Middellandse Zeegebied hangt de natuurlijke vegetatie meer samen met de hoeveelheid beschikbare neerslag dan met de temperatuur. Bovendien wonen er al duizenden jaren mensen in deze regio, met verstoringen van de natuurlijke plantengroei tot gevolg.


Foto: ©entomart

© Copyright Vrije Universiteit Amsterdam

spamfuik@vu.nl