Home > Nieuws & Agenda > Nieuwsarchief > Stimuleringsbudget voor ontwikkeling van open access studieboek ecotoxicologie
Nieuwsarchief
04-05-2017

Stimuleringsbudget voor ontwikkeling van open access studieboek ecotoxicologie

Penvoerder Kees van Gestel (ecologie, VU) heeft samen met collega’s van de Universiteit van Amsterdam, de Radboud Universiteit, Wageningen Universiteit, Universiteit Leiden en de Open Universiteit 100.000 euro gekregen van OCW voor het gezamenlijk ontwikkelen van een open acces studieboek ecotoxicologie.

Dit project is een van de 11 projecten die uiteindelijk geselecteerd zijn; er waren in het totaal 55 projecten ingediend. Van Gestel: “Het mooie van dit project is dat collega’s vanuit 6 verschillende universiteiten samenwerken. Iets wat de selectiecommissie zeker heeft laten meewegen in hun besluit om ons project te selecteren.”

De hoofddoelstelling van dit project is om de doelmatigheid en kwaliteit van onderwijs op het gebied van de ecotoxicologie te verhogen. Hiervoor ontwikkelen ecotoxicologen van de VU en de vijf andere universiteiten een open access studieboek met aanvullende didactische materialen en simulaties dat geschikt is voor inzet bij het onderwijs. Tijdens het project zal het ontwikkelde open access boek worden gebruikt als belangrijkste studiebron voor het onderwijs in de ecotoxicologie bij alle participerende universiteiten.

Na afloop wordt gekeken hoe bruikbaar het online studieboek is en welke verbeterpunten de deelnemers nog zien.

Het betreft een matchingproject: de betrokken partners leggen samen een even groot bedrag bij, waardoor het totale budget ongeveer 200.000 euro bedraagt. Hiermee wordt onder andere de ontwikkeling van de software, zoals digitale animaties en plaatjes, de programma’s en de hosting bekostigd.

© Copyright Vrije Universiteit Amsterdam

spamfuik@vu.nl