Home > Nieuws & Agenda > Nieuwsarchief > Is nieuwe herniaoperatie goed genoeg voor basispakket?
Nieuwsarchief
11-04-2017

Nieuwe herniaoperatie goed genoeg voor basispakket?

Gezondheidswetenschappers van de VU gaan samen met het Erasmus MC, het LUMC en het Rijnstate ziekenhuis onderzoeken of de nieuwe, voor de patiënt minder belastende, herniaoperatie zich kan meten met de gangbare operatie.

Bij de nieuwe aanpak is geen algehele narcose of ruggenprik nodig: deze gebeurt onder plaatselijke verdoving. Zijn beide operatietechnieken ten minste even effectief, met vergelijkbare kosten, dan wordt de nieuwe techniek ook in het basispakket opgenomen.

Sneller naar huis
Hernia operaties worden jaarlijks bij ongeveer 11.000 patiënten uitgevoerd in Nederland. Deze patiënten worden meestal geopereerd volgens de open microdiscectomie techniek. Deze techniek is de 'gouden standaard' om een hernia operatie uit te voeren, waarbij de chirurg rechtstreeks, al dan niet met vergroting, zicht heeft op de hernia. Deze operatie vindt vaak plaats onder algehele narcose of met behulp van een ruggenprik. Naast deze 'gouden standaard' is er een nieuwere techniek, de PTED (Percutane Transforaminale Endoscopische Discectomie). Bij deze techniek maakt de chirurg een klein sneetje aan zijkant van de rug om vervolgens met behulp van instrumentarium en een kleine camera de hernia te verwijderen. Deze operatie wordt uitgevoerd onder plaatselijke verdoving. De patiënt kan bij de PTED techniek enkele uren na de operatie naar huis. De PTED is op dit moment niet in het basispakket van de zorgverzekering opgenomen, omdat er onduidelijkheid is over de effectiviteit.

Basispakket
Als blijkt dat de PTED-techniek bij patiënten met een rughernia niet slechter is dan de standaard operatietechniek, dan zal de PTED-techniek na de onderzoeksperiode van 4 jaar worden opgenomen in het basispakket. De uiteindelijke beslissing hierover wordt gemaakt door de minister van VWS op advies van het Zorginstituut Nederland (ZiN).  

Patiënten-onderzoek
Om de effectiviteit en kosteneffectiviteit te onderzoeken wordt een grootschalig gerandomiseerd vergelijkend onderzoek uitgevoerd, oftewel een ‘Randomized Controlled Trial’ (RCT). Met andere woorden, er worden twee groepen gemaakt door middel van computerloting. Een groep zal open microdiscectomie ondergaan en de andere groep PTED.

Iedere patiënt heeft dus 50% kans dat hij open microdiscectomie krijgt en 50% kans op PTED. De patiënt en de medisch specialist hebben geen invloed op de loting. De deelnemende ziekenhuizen zijn: Alrijne Ziekenhuis in Leiderdorp, Elisabeth-Tweesteden Ziekenhuis in Tilburg, Park MC in Rotterdam, en Rijnstate Ziekenhuis in Arnhem, het Sint Franciscus Gasthuis in Rotterdam en Albert Schweizer ziekenhuis in Dordrecht.

Gedurende een jaar na de operatie, vullen patiënten vragenlijsten in waarin gevraagd wordt naar de effecten van de operatie op pijn, functioneren, kwaliteit van leven, herstel en naar zorggebruik en werkverzuim. 

VWS opdrachtgever
Dit onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van het Ministerie Van Volksgezondheid (VWS). Om dit te kunnen doen is de PTED-techniek voorwaardelijk toegelaten tot het basispakket van de zorgverzekering voor de periode januari 2016 tot en met december 2019. Dit betekent dat alleen deelnemers aan het patiënten-onderzoek de PTED-behandeling vergoed krijgen.   

Meer informatie
Meer informatie over de studie kunt u vinden op www.pted-studie.nl. Daar vindt u ook informatie of u in aanmerking komt voor de PTED-studie. Voorwaarde is in ieder geval dat u een lage rughernia heeft die bevestigd is op een MRI en dat u verwezen bent naar een van de deelnemende klinieken. 

© Copyright Vrije Universiteit Amsterdam

spamfuik@vu.nl