Home > Nieuws & Agenda > Nieuwsarchief > Kustoverstromingen in kaart: in 2080 50% meer mensen bedreigd
Nieuwsarchief
25-04-2017

Kustoverstromingen in kaart: in 2080 50% meer mensen bedreigd

Onderzoekers van het Instituut voor Milieuvraagstukken (IVM-VU) en Deltares onderzochten voor alle kusten wereldwijd het overstromingsgevaar tot eind deze eeuw. Ze concluderen dat in 2080 50% meer mensen dan nu bedreigd zullen zijn.

De resultaten werden op 25 april gepresenteerd op het EGU-congres in Wenen. De conclusie is dat vanwege bodemdaling en zeespiegelstijging de dreiging door zware stormen wereldwijd toeneemt: 50% meer mensen worden bedreigd in 2080 ten opzichte van nu.

Ook bodemdaling en hoogteligging meegenomen
Al eerder waren rivieroverstromingen wereldwijd in kaart gebracht met het World Resources Institute in de openbare tool ‘Aqueduct’ samengebracht. Philip Ward (IVM-VU) en Dirk Eilander (Deltares) breiden samen met andere onderzoekers deze tool nu uit met kustoverstromingen: gegevens over verandering in zeewaterstanden, wereldwijde bodemdaling gecombineerd met kans op springvloed.

Voor het eerst gebruiken de onderzoekers hiervoor volledig fysisch gebaseerde en mondiaal dekkende modellen om getij en stormen op zee te simuleren. Bovendien is een nieuwe methode gebruikt om de om wereldwijd kustoverstromingen nauwkeuriger te karteren. Hiervoor zijn de geografische gegevens en hoogteligging van het kustgebied zijn nauwkeurig in de gebruikte modellen ingevoerd, rekening houdend met steile of flauwe hellingen en aanwezige begroeiing. De bebouwing en bevolkingsdichtheid langs de kust zijn gebruikt om de gevolgen bij overstroming in kaart te brengen. Nog nooit eerder werden dit soort gegevens met fysische modellen op mondiale schaal bekeken. 

Vergeleken met waargenomen overstromingen
Het model is vergeleken met waargenomen overstromingen na storm Xynthia in februari 2010 in Frankrijk en laat goede overeenkomsten zien. Door vergelijkbare analyses op andere locaties te doen verwachten we dat kustoverstromingen wereldwijd realistischer in kaart gebracht kunnen worden. De toekomstige zeewaterstand is gebaseerd op twee verschillende scenario’s voor de uitstoot van broeikasgassen. Immers: een hogere of lagere concentratie van de broeikasgassen koolzuurgas, waterdamp en methaan beïnvloeden het klimaat op allerlei manieren, waaronder meer extreme weersomstandigheden.

50% meer slachtoffers 
Van de wereldbevolking woont 10% in laaggelegen gebieden, tot 10 meter boven het zeeniveau. Veel van deze gebieden loopt risico op overstromingen. De verwachting is dat ten gevolge van zeespiegelstijging en bodemdaling in 2080 50% meer mensen dan nu bedreigd worden door zware stormen, die typisch eens in de honderd jaar voorkomen. Bevolkingsgroei en migratie zijn nog niet meegenomen in deze inschatting. In totaal in vier landen, China, Bangladesh, India en Indonesië, bevinden zich de meeste slachtoffers (de helft van het totaal aantal slachtoffers wereldwijd).

Onderzoeker Dirk Eilander van Deltares: “Deze nieuwe cijfers over kust overstromingen geven een goed beeld waar op de wereld potentieel de grootste gevaren liggen. Alhoewel in absolute aantallen enkele grote landen eruit springen, zijn het veelal kleinere eilandstaten voor wie de gevolgen relatief het grootste zijn”.

Volgende stap: sociaal-economische gevolgen
De uitbreiding van het Aqueduct platform is nog niet helemaal klaar en zal later dit jaar voor het algemene publiek beschikbaar worden gemaakt. De volgende stappen zijn het opnemen van projecties van toename in bevolkingsdichtheid en economie, de gevolgen (schade en slachtoffers) van de verschillende projecties en het opnemen van de verschillende beschermingsniveaus per land. Dit maakt het inzicht compleet: mogelijke overstromingsrisico’s worden gekoppeld aan de consequenties voor de veiligheid van de bewoners en de schade aan hun bezit. De tool kan daardoor worden ingezet als beleidsinstrument voor beslissers over waterveiligheid, waaronder overheden. 


© Copyright Vrije Universiteit Amsterdam

spamfuik@vu.nl