Home > Nieuws & Agenda > Agenda
tot
28-06-2017

Lessons learned bij het verbeteren van de wereld

Via inzichten in de mechanismen die onze wereld imperfect maken, deelt bioloog en toegepast ethicus Tjard de Cock Buning in zijn afscheidsrede zijn ervaringen over de opties om het sociale systeem op te schroeven naar een betere wereld. Hij verbindt in zijn rede de lessons learned van zijn diverse werkvelden: Biofysica toegespitst op functionele morfologie en neurowetenschappen, Wijsbegeerte toegespitst op Toegepaste ethiek van de Levenswetenschappen, en Biologie en Samenleving met toepassingen in action research met betrekking op complexe multi-level en multi stakeholder problemen.

Tijd: 15.45 uur Locatie: Aula
29-06-2017

Trafficking and secretion of neuropeptides in mouse hippocampal neurons

.

Tijd: 11.45 uur Locatie: Aula
04-07-2017

Preconditioning and Dynamic Stimuli

.

Tijd: 11.45 uur Locatie: Aula
04-07-2017

‘Gewenning’ als mogelijke aanpak van ziektes als depressie en vetzucht

‘Preconditionering’ of ‘gewenning’ van cellen kan een rol spelen bij ziektes als vetzucht, depressie en kanker. Nilgün Sahin werkte in haar promotieonderzoek voorbeelden uit die kunnen helpen bij het identificeren van de mogelijke rol(len) die preconditionering kan spelen. Zo kan bijvoorbeeld kankeronderzoek worden versneld. Het gaat dan om een nieuwe therapeutische strategie die zich niet zozeer richt op het direct vergiftigen van de tumorcellen met weefselschade als gevolg, maar op het ‘overtuigen’ van de tumorcellen om ‘zelfmoord’ te plegen op een ‘ordelijke manier’.

Tijd: 11.45 uur Locatie: Aula
© Copyright Vrije Universiteit Amsterdam

spamfuik@vu.nl