Home > Nieuws & Agenda > Agenda > 20mrt_h-mohan
Agenda-overzicht

Hoe interpreteert ons brein de buitenwereld?

 • Startdatum 20-03-2017
   
 • Tijd 09.45
   
 • Locatie Aula
   
 • Titel Organizational principles of human and rodent association cortex
   
 • Spreker H. Mohan
   
 • Promotor prof.dr. H.D. Mansvelder, copromotor: dr. C.P.J. de Kock
   
 • Onderdeel Faculteit der Aard- en levenswetenschappen
   
 • Categorie Aard- en levenswetenschappen
   
 • Evenementtype Promotie
   

Door zintuiginformatie kan ons brein een beeld van de buitenwereld vormen. Op basis van deze informatie kan ons brein vervolgens gedrag aansturen waardoor we adequaat op de buitenwereld kunnen reageren. Neurowetenschapper Hemanth Mohan onderzocht dit proces.

De associatiecortex is het deel van de hersenen dat cruciaal is voor de vertaling van inkomende zintuiginformatie – wat we zien, horen, ruiken of voelen – naar gedrag. De structuur en werking van dit hersengebied zijn echter lang onderbelicht gebleven in de neurowetenschappen. Het promotieonderzoek van Hemanth Mohan biedt nieuwe inzichten in zowel de structurele opbouw van de associatiecortex als in de verwerking van informatie. 

Vingertoppen
Mohan laat met behulp van een ratmodel zien dat de manier waarop zintuiginformatie wordt verwerkt, tijdens het bewegen en aanraken van de snorharen, zeer specifiek is voor individuele lagen van de hersenschors. Dit is goed te vergelijken met het gebruik van onze vingertoppen bij bijvoorbeeld een smartphone. Verder toont Mohan aan dat er hersencellen bestaan die het verschil tussen verwachte en daadwerkelijke zintuiginformatie rapporteren.

Om een brug te slaan tussen diermodelonderzoek en het menselijk brein maakte Mohan met collega’s digitale reconstructies van individuele cellen uit de menselijke associatiecortex. Menselijke hersencellen blijken drie keer zo groot te zijn als die van muizen en apen en de structuur is veel complexer. Dit heeft grote impact op de manier waarop deze cellen netwerken vormen en informatie verwerken.

Mohan verwacht dat zijn nieuwe inzichten uiteindelijk zullen bijdragen aan het perfectioneren van neurale protheses of de behandeling verbeteren van hersenziektes zoals Parkinson en Alzheimer.

Meer informatie over dit proefschrift in PURE
© Copyright Vrije Universiteit Amsterdam

spamfuik@vu.nl