Home > Nieuws & Agenda > Agenda > 8jun_prof.dr. M.B.M. Zweekhorst
Agenda-overzicht

Onderwijs is kans voor verandering

 • Startdatum 08-06-2017
   
 • Tijd 15.45
   
 • Locatie Aula
   
 • Titel Onderwijs is kans voor verandering
   
 • Spreker F. Scheele & M.B.M. Zweekhorst
   
 • Onderdeel Faculteit der Aard- en levenswetenschappen
   
 • Categorie Aard- en levenswetenschappen
   
 • Evenementtype Oratie
   

Optimaal beleid voor complexe problemen in de zorg is van landsbelang en wereldwijd onderwerp van studie. Uitstekende beleidsvoornemens en goed doorgerekende plannen zijn ontwikkeld, echter de uitvoer hiervan is slechts gedeeltelijk gelukt. Bestaande routines en culturen zijn moeilijk te veranderen. Een kansrijke strategie om complexe problemen in de zorg te adresseren vraagt om een transdisciplinaire benadering. Hierbij werken mensen uit verschillende wetenschapsdomeinen en mensen buiten de wetenschap samen. Zo willen de hoogleraren Marjolein Zweekhorst en Fedde Scheele een veranderstrategie in gang zetten, die op meerdere niveaus aangrijpt: zowel nationaal als internationaal, bij zorgorganisaties en op het niveau van de individuele zorgprofessionals.

Marjolein Zweekhorst laat in haar oratie zien wat er al gebeurt en waar voor ons de toekomstige ontwikkeling ligt. Wat onderwijsvorm betreft zal haar oratie een boodschap op zichzelf zijn. Het onderwijs zelf biedt de kans om enerzijds studenten transdisciplinair te leren denken en anderzijds om ze klaar te stomen voor hun rol als aanjager van de noodzakelijke verandering. Onderwijsinstellingen hebben een enorme verantwoordelijkheid voor onze toekomst en kunnen veel explicieter bouwen aan transdisciplinair denken, een adaptieve geest en creatieve veranderkracht van jonge professionals.

Zweekhorst zal met deze leerstoel zich vooral richten op het blijven vernieuwen van onderwijs met oog voor de mogelijkheden om transdisciplinaire wetenschappers op te leiden. Daarnaast zal ze zich richten op het uitbreiden van de kennis over en de methodologie voor transdisciplinair onderzoek. Zaken die prima thuishoren bij het onderzoeksinstituut Athena.

De literatuur van het medische onderwijs richt zich nog maar mondjesmaat op de aanpak die transdisciplinair zoeken naar oplossingen, veranderkundige aanpak en onderwijskunde als basis voor het zo effectief mogelijk opleiden voor de toekomst verenigt. Op dit vlak wil Fedde Scheele gaan pionieren.

Voorafgaand aan de dubbeloratie is het symposium: ‘Onderwijs is kans voor verandering in de zorg’, georganiseerd door het Athena Instituut van VU samen met het VUmc. Rector Vinod Subramaniam opent het symposium en hoogleraar Erik Driessen is de gespreksleider. Jacqueline Broerse, Gerda Croiset, Hielco Sinnema, Ide Heyligers, Saskia Peerdeman, Prisca Zwanikken en Wim Haan geven ieder een presentatie. Het seminar sluit af met de duo-oratie van Marjolein Zweekhorst en Fedde Scheele.

 

© Copyright Vrije Universiteit Amsterdam

spamfuik@vu.nl