Home > Nieuws & Agenda > Agenda > 15mei_N.J. Pandya
Agenda-overzicht

Interactie tussen glutamaat en eiwitten beïnvloedt communicatie tussen zenuwcellen

 • Startdatum 15-05-2017
   
 • Tijd 11.45
   
 • Locatie Aula
   
 • Titel Structural and functional characterization of Glutamate receptor complexes
   
 • Spreker N.J. Pandya
   
 • Promotor prof.dr. A.B. Smit, copromotoren: dr K.W. Li, prof.dr. S. Spijker
   
 • Onderdeel Faculteit der Aard- en levenswetenschappen
   
 • Categorie Aard- en levenswetenschappen
   
 • Evenementtype Promotie
   
Zenuwcellen in de hersenen praten met elkaar via synapsen, die door neurotransmitters worden geactiveerd. De belangrijkste neurotransmitter in de hersenen is glutamaat, die bindt aan glutamaatreceptoren. Deze receptoren worden actief na het binden van glutamaat. Onlangs is ontdekt dat de glutamaat receptoren hierbij samenwerken met andere eiwitten in de synaps. Zij vormen complexen van eiwitten.

Nikhil Pandya ontrafelde in zijn promotieonderzoek de samenstelling van de glutamaat-receptorcomplexen en onderzocht de samenwerking van verschillende eiwitten en de glutamaatreceptor. Hij vond zo welke eiwitpartners met elkaar samenwerken in één receptorcomplex. Glutamaatreceptoren blijken in veel verschillende composities voor te komen, veelal afhankelijk van de plaats in de cel.

Pandya onderzocht van één van de eiwitten, Noelin, wat de interactie met de glutamaat receptor functioneel betekent. Daarbij vond hij dat Noelin de beweging van de glutamaat receptor in het membraan van de cel beïnvloedt. Dit heeft gevolgen voor de signaaloverdracht in de synaps. Deze kennis geeft mogelijkheden om nieuwe geneesmiddelen te ontwikkelen, die de signaaloverdracht in de hersenen zouden kunnen veranderen.© Copyright Vrije Universiteit Amsterdam

spamfuik@vu.nl